PRIVATLEBEN ::: SOUKROMÝ ŽIVOT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAS KLEINE WÖRTERBUCH ::: MALÝ SLOVNÍK
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

hallo! - ahoj!
ich grüße Dich herzlich - zdravím Tě srdečně
tschüß - ahoj

wie alt sind Sie? - kolik je Vám let?
wie alt bist du? - kolik je ti let?
wie fühlst du dich? - jak se cítíš?
wie gefällt es dir? - jak se ti to líbí?

gut - dobrý, dobře
gut (gefallen) - moc (líbit)
schlecht - nanic, zle, špatně, špatný

wie geht es dir? wie geht's? - jak se máš? jak se daří?
wie geht es euch - jak se máte

wie heißen Sie? - jak se jmenujete?
wie heißt du? - jak se jmenuješ?
ich heiße - jmenuji se

ich bin anderer Ansicht - jsem jiného mínění
ich bin anderer Meinung - jsem jiného názoru
ich bin ganz Ihrer Ansicht - zcela s Vámi souhlasím
ich bin ganz Ihrer Meinung - úplně s Vámi souhlasím

ich verstehe alles - rozumím všemu
ich kapier nicht - nechápu
ich habe keine Ahnung - nemám tušení
ich weiß nicht - nevím
ich bin ganz durcheinander - jsem úplně zmatený

pokyny pro české uživatele:

Kommentar verfassen - napsat komentář
Kommentar löschen - smazat komentář
antworten - odpovědět
Film angucken - podívat se na film
Umfrage anhören - poslouchat dotaz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVATLEBEN ::: SOUKROMÝ ŽIVOT

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

*DAS PROJEKT ::: PROJEKT
*Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
*Friedrich-Schiller-Schule (Gymnasium) Leipzig
*Gymnázium Na Vítězné Pláni Prag
*Obchodní Akademie Svatoslavova
*PROJEKTLEITUNG ::: VEDENí PROJEKTU
DISKUSSIONSECKE :: DISKUZNÍ FÓRUM
EXPERTEN IM INTERVIEW ::: ROZHOVORY S ODBORNÍKY
LINKS & MATERIAL ::: STRÁNKY & MATERIÁLY
MEDICÍNA PRO ZAČÁTEČNÍKY
MEDIZIN FÜR ANFÄNGER
P.I.D.-LEXIKON ::: LEXIKON P.G.D.
PRIVATLEBEN ::: SOUKROMÝ ŽIVOT
PROJECT-BLOGS
WORKSHOP :: PICTURES
WORKSHOP :: SHORT MOVIES
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren