*PROJEKTLEITUNG ::: VEDENí PROJEKTU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jan Jan

Alter: 27 Jahre
Beruf: studiert in Leipzig, Mitarbeiter an der Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung an der Universität Leipzig, meine Themen sind Jugendmedienarbeit und Medienkonvergenz
Interessen: Jazz, Basteln, Kochen


zdenek2Zdenek

Beruf: Ich habe Journalistik und Medienwissenschaften studiert, mit (Film)Journalistik habe ich aber schnell aufgehört und bin lieber an der Universität in der Forschung und Lehre geblieben. Ich mache ein Promotionstudium in Soziologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Karlsuniversität Prag sowie eines in Medienpädagogik an der Universität Leipzig.
Familie: Ich habe einen älteren Bruder und eine 10 Jahre jüngere Schwester.
Hobbies: Ich spiele Fußball, mache Taekwondo, singe im Chor, spiele Puppentheater, ansonsten mag ich Filme, ein bisschen Computer und – mein Studium ist mein Hobby :-) (d.h. Medien, Kinder und Jugendliche usw.)

povolání: vystudoval jsem žurnalistiku a média, s novinařinou (filmovou) jsem brzo skončil a zůstal jsem radši na vysoké škole ve výzkumu a výuce; studuji doktorandské studium sociologii na Fak. sociálních věd UK v Praze a také mediální pedagogiku na Univerzitě Lipsko
rodina: mám o trochu staršího bratra a o 10 let mladší sestru
koníčky: hraju fotbal, dělám taekwondo, zpívám ve sboru, hraju loutkové divadlo (vše aktivně), a pak filmy, trochu počítače a – moje studium je moje hobby :-) (tedy média, děti a mládež a tak)


gregor Gregor

Beruf: Eigentlich Psychologe, aber seit 2002 an der Universität Leipzig als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe auch in Leipzig studiert.
Familie: Ich bin verheiratet mit Johanna und wir haben zwei Kinder: Luca ist 8 Jahre alt und Marietta 5. Da ist immer was los.
Hobbies: Lesen, Fußball (leider meist passiv), Laufen, Filme, Musik

povolání: původně psycholog, od roku 2002 ale vědeckým spolupracovníkem na Univerzitě Lipsko. V Lipsku jsem také studoval.
rodina: Jsem ženatý s Johannou a máme dvě děti: Lucovi je 8 let, a Mariettě 5 roky. Tam se vždycky něco děje.
koníčky: čtění, fotbal (bohužel většinou pasivně), běh, filmy, hudba


janaJana

předsedkyně občanského sdružení Asociace české videokultury MeDialog, porotkyně na amatérských filmových festivalech.
Mediální pedagožka. V projektu bude mít na starosti natáčení filmů k danému tématu.
Zaměstnání: ředitelka Stanice techniků v Praze 6, Dejvicích.
Hobby: cestování, sport, fotografování, filmování.

Jana ist Vorsitzende des Vereins "Gesellschaft für tschechische Videokultur MeDialog", Jurorin bei Amateurfilmfestivals und Medienpädagogin. Im Projekt wird sie die Filmarbeit der tschechischen Gruppen leiten.
Beruf: Direktorin der Station der Techniker (Freizeitzentrum) in Prag 6, Dejvice.
Hobbys: Reisen, Sport, fotografieren, filmen


bildddd Carmen

Ich bin 26 Jahre alt und habe an der Universität Leipzig studiert, neben Kommunikations- und Medienwissenschaft auch Kunstgeschichte... so schöne Bilder zustande zu bringen, wie mein Lieblingsmaler Caravaggio, klappt bei mir aber leider irgendwie noch nicht ;-)
Meine große Liebe gilt schon lange dem Radio, erst als Zuhörerin, später als Journalistin. Darüber hinaus mag ich nette Plätze in der Natur, da wo Krähen krächzen und Parkenten schnattern, historische Architektur, das Übliche wie Bücher wälzen, originelle Musik und natürlich pummelige, schwarze Katzen, die immer mein Sofa blockieren...

Je mi 26 let a vystudovala jsem na Univerzitě Lipsko komunikační a mediální vědy, k tomu ještě dějiny umění ... dát dohromady takové hezké obrázky, jak můj oblíbený malíř Caravaggio, to se mi bohužel ještě nějak nepodařilo ;-)
Odedávna miluji rádio, nejprve jako posluchačka, později jako novinářka. K tomu mám ráda hezká místa v přírodě, tam, kde krákají vrány a kvákají kachny, také historickou architekturu a to nějak obvykle: čtu knihy, poslouchám originální hudbu a mám buclaté, černé kočky, které vždycky okupují moji pohovku.


Matej Matej

Obecne: Mám 22 rokov, pochádzam z Košíc a Rožňavy ( SR ). V Prahe študujem a bývam štyri roky.
Povolanie: Študent 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pôsobím ako odborný asistent výuky leárskej chémie a biochémie.
Koníčky: hudba (house, deephouse, tanečná, vážna, rock...), film (psychologické, thriller, horor), literatura
odborne: analytická a fyzikálna chémia, studium

Über mich: Ich bin 22 Jahre alt, meine Wurzeln liegen in Košice und Rožňava in der Slowakei. In Prag lebe und studiere ich seit 4 Jahren.
Beruf: Student der 3. Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität Prag. Gleichzeitig bin ich wissenschaftlicher Assistent für medizinische und biologische Chemie.
Hobbies: Musik (House, Deephouse, Dance, Klassik, Rock, ....), Filme (Psychothriller, Horror), Literatur
Fachliche Hobbies: analytische und physikalische Chemie, mein Studium


christoph Christoph

me= new geek('christoph', 26, 'Dresden')
if ( me.is_programming() or
me.is_film_shooting() or
me.is_film_watching() )
return 'Please call me later. I´m quite busy!'
else
return 'Eh? A new audiovisual, interactive project .... I´m on it!'

Nun ja, übersetzt bedeutet es soviel wie: Ich bin 26 Jahre alt, Informatiker und lebe in Dresden. Meine Leidenschaft ist das Filme machen und schauen. Für audiovisuell und interaktive Projekte bin ich immer zu haben.


SebastianSebastian

Zu meinen Hobbys zähle ich Geschichten jeglicher Art. Ob sie nun verfilmt, geschrieben oder einfach nur angetragen werden, ist dabei nebensächlich.

Natürlich mache ich auch den ganzen klassischen Kram wie Freunde treffen, Sport, Kino oder Partys (obwohl das eigentlich keine Hobbies sind).

K svým koníčkům řadím příběhy všeho druhu. Přitom není podstatné, jsou-li zfilmované, napsané anebo prostě nanosené.

Ovšem mám taky rád té klasické věci jako setkávání se s kamarády, sport, kino nebo party (ačkoliv nejsou to vlastně koníčky).


Corinna

Hallo,

ich bin 23 Jahre alt und komme ursprünglich aus Magdeburg. Dort war ich mehrere Jahre aktives Mitglied im Theaterjugendclub. Seit 2004 studiere ich an der Universität Leipzig Theaterwissenschaft, Amerikanistik und Kommunikations- und Medienwissenschaft.
Ich habe eine Schwäche für Tanz, Theater und Bücher, gehe aber auch gerne mal ins Kino! Von Oktober 2006 bis Juli 2007 war ich als Erasmus-Studentin in Paris / Frankreich und habe dort Theater- und Filmwissenschaften studiert. Eine Welt ohne die Möglichkeit zu reisen könnte ich mir nicht vorstellen!

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

*DAS PROJEKT ::: PROJEKT
*Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna
*Friedrich-Schiller-Schule (Gymnasium) Leipzig
*Gymnázium Na Vítězné Pláni Prag
*Obchodní Akademie Svatoslavova
*PROJEKTLEITUNG ::: VEDENí PROJEKTU
DISKUSSIONSECKE :: DISKUZNÍ FÓRUM
EXPERTEN IM INTERVIEW ::: ROZHOVORY S ODBORNÍKY
LINKS & MATERIAL ::: STRÁNKY & MATERIÁLY
MEDICÍNA PRO ZAČÁTEČNÍKY
MEDIZIN FÜR ANFÄNGER
P.I.D.-LEXIKON ::: LEXIKON P.G.D.
PRIVATLEBEN ::: SOUKROMÝ ŽIVOT
PROJECT-BLOGS
WORKSHOP :: PICTURES
WORKSHOP :: SHORT MOVIES
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren